Recuperarea taxelor din SUA

Dacă aţi lucrat în SUA în ultimii 3 ani şi aţi plătit taxe pe câştig, puteţi aplica pentru recuperarea acestor taxe.

Easy Tax Store nu este o agentie intermediară pentru recuperarea taxelor. De taxele clienţilor noştri ne ocupăm personal şi le ataşăm direct agenţiilor fiscale din SUA. Mai multe informaţii despre noi le puteţi găsi pe pagina web IRS, sub număru 00098142-EA.

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare

MAKSIMA GORKOG 3/4, 21000 NOVI SAD, SERBIA +40768279897

Orar de lucru în fiecare zi lucrătoare de la 10h-17h

povracajporezaRecuperarea taxelor